Agrofarma

   5.00 / 1
Ewa Ziółkowska
Gołaszewo 60 A, 87-820 Kowal
Cena od: 100 zł, miejsc noclegowych: 54

Gospodarstwo agroturystyczne

   5.00 / 1
Elżbieta Nowicka
Wólka Paruszewska 18, 87-851 Boniewo
Cena od: 70 zł, miejsc noclegowych: 8

Grabina

   5.00 / 1
Halina Alabrudzińska
Wistka Szlachecka 1, 87-815 Smólnik
Cena od: 20 zł, miejsc noclegowych: 17

Rybakówka

   4.50 / 2
Barbara Dedo
Krzewent 42, 87-820 Kowal
Cena od: 25 zł, miejsc noclegowych: 16

W Zielonym Gaju

   5.00 / 1
Marek Łatkowski
Krzewent 48 M, 87-821 Baruchowo
Cena od: 30 zł, miejsc noclegowych: 8

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.