Dziewanna

   0.00 / 1
Anna Baczyńska-Chybińska
Zajezierze 26, 88-140 Gniewkowo
Cena od: 0 zł, miejsc noclegowych: 0

Kołodziej

   5.00 / 2
Aneta, Mirosław Grzegorczyk
Kołodziejewo, ul. Długa 21 A, 88-160 Janikowo
Cena od: 50 zł, miejsc noclegowych: 20

Majka

   5.00 / 1
Jolanta Milak
Liszkowice 21, 88-112 Zawiszyn
Cena od: 30 zł, miejsc noclegowych: 18

Ośrodek jeździecki

   4.67 / 3
Emilian Perlikowski
Jaszczółtowo 6, 88-111 Rojewo
Cena od: 0 zł, miejsc noclegowych: 2

Ośrodek Rekreacji Konnej "Cwał"

   0.00 / 1
Jan, Jadwiga Leśniak
Dworcowa 11, 88-181 Jaksice
Cena od: 35 zł, miejsc noclegowych: 14

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.