Zagrody edukacyjne

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych jest prowadzona przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Sieć służy upowszechnieniu idei edukacji w gospodarstwie rolnym oraz promocji działalności gospodarstw edukacyjnych. Celem działania sieci jest:

  1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnienie  wiedzy na temat pochodzenia żywności,
  2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
  3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

ZAGRODA EDUKACYJNA to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
  • edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości  ekologicznej i konsumenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,  tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej

Obiekty należące do Sieci posiadają zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Link do strony Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych:

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/

1
2
W

EkoGościniec "Pachotówko"

   5 / 0
Alina i Jacek Krawisz
Gzin 24, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 27
1
1

Gzinianka

   4.98 / 9
Irena, Jerzy Tomkiewicz
Gzin 76, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Cena od: 50 zł, miejsc noclegowych: 20
1

Nad jeziorem Sopień

   0 / 1
Aleksandra Korecka
Mały Głęboczek 41, 87-313 Brzozie
Cena od: 45 zł, miejsc noclegowych: 10
2

Rancho pod Olszyną, Zbigniew Bedliński

   5 / 1
Weronika Gąska
Nowy Ciechocinek 24, 87-720 Ciechocinek
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 30
W

Agroturystyka-Zagroda Edukacyjna Gostkowo

   0 / 1
Krzysztof Dzikowski
Gostkowo 112A, 87-148 Gostkowo
Cena od: 35 zł, miejsc noclegowych: 11

Park Sienno

   0 / 0
Krystyna Strońska
ul. Parkowa 1, 86-022 Sienno
Cena od: 50 zł, miejsc noclegowych: 0

Różana Chatka

   4.94 / 6
Alicja Ożóg
Kozielec 22, 86-022 Dobrcz
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 3

Toskania Kociewska

   0 / 0
Marta Wysocka
Bochlin 71, 86-170 Bochlin
Cena od: 65 zł, miejsc noclegowych: 24

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.