bydgoski

POWIAT BYDGOSKI

 

                Na styku Pałuk, Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i Krajny leży Powiat Bydgoski, ze stolicą w Bydgoszczy - największym miastem regionu. Bydgoszcz jest siedzibą Starosty i należy do największych w kraju węzłów kolejowych i żeglugi śródlądowej. Znajdujące się w południowej części miasta, lotnisko cywilne, posiada tymczasowo status międzynarodowego portu lotniczego. Miasto ma długą historię, o której świadczy średniowieczny układ ulic oraz pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku zabytkowe spichrze, secesyjne i eklektyczne kamienice. Interesującym miejscem wypoczynku jest Park Kultury i Rozrywki w  Myślęcinku, gdzie znajduje się ogród zoologiczny i botaniczny. W mieście odbywają się liczne imprezy kulturalne: festiwale, koncerty, wystawy i festyny oraz liczące się w Polsce zawody sportowe: lekkoatletyczne, żużlowe, kajakarskie i wioślarskie, czy piłkarskie.

 

                Powiat Bydgoski rozlokował się wokół Bydgoszczy. Jego sieć osadniczą tworzą głównie wsie, w tym kilka bardzo dużych, tj.: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Nowa Wieś Wielka, Osielsko. Osady wiejskie, leżące w strefie podmiejskiej Bydgoszczy, pełnią wiele funkcji: mieszkaniową, usługową, handlową,  jak również rekreacyjno-wypoczynkową i turystyczną.

 

                Atrakcją turystyczną powiatu jest Kanał Bydgoski, który pełni rolę drogi wodnej II klasy dla żeglugi śródlądowej. Pierwsze wzmianki o idei połączenia wodnego między Notecią i Wartą a Brdą i Wisłą pochodzą już z XVI wieku. Jednak wojny i zabory opóźniły realizację planów i do budowy Kanału przystąpiono dopiero w roku 1773. Na jego trasie wybudowano 6 śluz, które do dzisiaj spełniają swoje funkcje. Malownicza sieć śluz i kanałów w mieście nazywana jest dziś Wenecją Bydgoską.  Kanał odegrał znaczną rolę w rozwoju gospodarczym całego otaczającego obszaru.

 

                Celem turystycznych wypadów, nie tylko bydgoszczan, jest Zbiornik Koronowski utworzony w latach 1956-62 dla celów energetycznych. Ten atrakcyjny akwen umożliwia uprawianie różnorodnych sportów wodnych: kajakarstwa, żeglarstwa, wioślarstwa czy wędkarstwa. Na jego brzegach zlokalizowane są liczne ośrodki wczasowe i wypoczynkowe z kąpieliskami, plażami oraz wypożyczalniami sprzętu turystycznego. Równie atrakcyjne są kompleksy leśne, w których  znaleźć można obfitość grzybów, jagód i innych darów runa leśnego. Zalew Koronowski leży w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łączy się on na południowym-zachodzie z Rynną Jezior Byszewskich, na zachodzie z dolinami rzek Sępolenki i Kamionki, a na północy z Tucholskim Parkiem Krajobrazowym. W Koronowie warto zwiedzić zespół poklasztorny cystersów z kościołem parafialnym Wniebowzięcia NP. Marii, kościół pw. Św. Andrzeja, budynek dawnej synagogi oraz Diabelski Młyn z zachowanym kołem młyńskim.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.