tucholski

POWIAT TUCHOLSKI

Powiat tucholski położony jest na północnych krańcach województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to najatrakcyjniejszy pod względem turystycznym obszar na Pomorzu. Słynie z rozciągających się tutaj borów sosnowych. Zamieszkujący dawniej te tereny Borowiacy trudnili się bartnictwem - hodowlą pszczół w dziuplach wycinanych w grubych pniach drzew. Dzisiaj, mieszkańcy powiatu zamieszkują wsie malowniczo ukryte wśród lasów i często zajmują się zawodami związanymi z produkcją i przetwarzaniem drewna.

Osią hydrograficzną regionu jest rzeka Brda, która wraz z dopływami tworzy malowniczy szlak kajakowy, uznany za jeden z ciekawszych w Europie. Ta ,,Królową Borów Tucholskich”, jak nazywana jest rzeka, meandruje wśród lasów, rozlewając się w starorzeczach, tworząc zakola, przepływając jeziora lub górskim potokiem przepływa przez ostre spadki terenu, rozbijając się o głazy narzutowe. Malowniczo położone jeziora, otoczone wysokimi lasami, oferują wypoczywającym możliwość plażowania i kąpieli, łowiska wędkarzom, a amatorom turystyki wodnej, kajakarzom i żeglarzom, dobre warunki do uprawiania tych sportów.

      Ponad 50% powierzchni powiatu  objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Chcąc zachować pierwotny charakter lasów,  na jego terenie utworzono 22 rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe - Tucholski, Wdecki, Krajeński, zaznaczono liczne pomniki przyrody. Tucholski Park Krajobrazowy charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Jest to jeden z najchętniej odwiedzanych rejonów przez przyjezdnych. Czyste powietrze i specyficzny klimat sosnowych borów przyciągają turystów. Dzikość i bogactwo przyrody jest ostoją dla zwierzyny. Występujące tu dziki, sarny, jelenie i lisy mogą stać się atrakcyjnym  trofeum pasjonatom myślistwa.

Powiat charakteryzuje się doskonale przystosowaną do ruchu turystycznego bazą noclegowo-gastronomiczną. Można przenocować w gospodarstwach agroturystycznych, pensjonatach, hotelach czy ośrodkach wypoczynkowych. Lasy dostarczają malin, jeżyn, jagód i grzybów. Jeziora ryb.
W gospodarstwach agroturystycznych, zajazdach czy gospodach można poznać tradycyjną kuchnię borowiacką,  posmakować świeżo uwędzonej ryby, macy borowiackiej,  grzybków przyrządzanych na wiele sposobów czy żurawiny na puszczańskim miodzie.

Bardzo intensywnie rozwija się współczesna sztuka ludowa Borów Tucholskich. Twórcy z tego terenu wykonują rzeźby, drewniane ptaszki, plecione koszyki, pisanki. Tuchola nazywana jest „hafciarskim zagłębiem”, gdyż powstały tu aż trzy zespoły, haftujące zgodnie z zasadami szkoły tucholskiej lub borowiackiej. Aktywnie działają tutaj różne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich,  a także zespoły folklorystyczne.

     Turyści, swój wolny czas mogą przeznaczyć na wędrówki wyznaczonymi szlakami turystycznymi albo ścieżkami dydaktycznymi. Po drodze warto zwiedzić grodziska znajdujące się w miejscowościach Obrowo i Gostycyn, późnorenesansowy dwór w Żalnie, unikalną budowlę hydrotechniczną, akwedukt w Fojutowie, zabytkową zabudowę Tucholi  oraz wiele zabytkowych kościołów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.