żniński

POWIAT ŻNIŃSKI

 

                Powiat żniński stanowi część krainy zwanej Pałukami. Stolicą powiatu jest Żnin – gród braci Śniadeckich. Miasto leży pomiędzy dwoma jeziorami Żniński Dużym i Żnińskim Małym - tzw. Czaplim. Mieści się tu stacja główna Żnińskiej Kolei Powiatowej, z której na pałucki szlak wyrusza kolejka wąskotorowa.

                Powiat słynie głównie z Rezerwatu Archeologicznego znajdującego się w Biskupinie – gmina Gąsawa. Biskupin – nazywany Polskimi Pompejami jest żywym reliktem świetności osady kultury łużyckiej sprzed 27 wieków. Znajduje się tu bardzo dobrze zrekonstruowany fragment osiedla i  grodu kultury łużyckiej. Liczne znaleziska prezentowane są w Muzeum Archeologicznym. Skansen stał się doskonałą bazą do odtwarzania starożytnych technik wytwarzania i areną wydarzeń naukowych, turystycznych i kulturalnych. Popularne są tu festyny archeologiczne odbywające się co roku we wrześniu.

                Warto wspomnieć również o Wenecji – wsi położonej między trzema jeziorami. W tym miejscu znajdują się ruiny XIV wiecznego zamku obronnego. Utworzono tutaj Muzeum Kolei Wąskotorowej. Do największych atrakcji skansenu należą lokomotywy. Najstarsza pochodzi z 1899 roku! Jest tu również,  eksponowany w całości, pierwszy pociąg wyprodukowany w polskiej Fabryce Lokomotyw.

                Perłą w koronie zabytków powiatu żnińskiego jest Lubostroń - majętność rodziny Skórzewskich. We wsi znajduje się park i klasycystyczny pałac wzniesiony w latach 1795-1800. Dziś jest to jeden z bardziej znanych ośrodków kulturalnych województwa. Funkcjonuje jako centrum naukowe i artystyczne.

                Na Ziemi Łabiszyńskiej znajduje się rezerwat przyrody ,,Ostrów Pszczółczyński”, w którym natrafimy na wiele unikalnych okazów chronionych, np. czosnek niedźwiedzi czy dąb ,,Jagiełły”. Piękno przyrody podziwiać można w Rezerwacie „Długi Bród” w gminie Rogowo. Chroniony jest też obszar Krajobrazu Jezior Rogowskich – Rogowskie, Wolskie, Zioło, Lubieckie i Jądrzywie.

Przez teren powiatu przebiega trasa ,,Szlaku Piastowskiego”, gdzie rowerzyści mogą skorzystać z 15 km oznakowanego odcinka drogi. Bazą do uprawiania sportów wodnych i akwaturystyki są liczne, malowniczo położone jeziora.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.