radziejowski

POWIAT RADZIEJOWSKI

 

                Powiat radziejowski położony jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jako jednostka administracyjna ma on długą historię, bo już od XIII wieku istniał tutaj ośrodek władzy – kasztelania, a jako powiat funkcjonował od drugiej połowy XIV w.  W XVII wieku Starostą Radziejowskim był Stefan Czarniecki, hetman Polski, pogromca Szwedów w wojnie 1655-1660. Stolica powiatu – Radziejów, zachowała średniowieczny układ miasta z rynkiem pośrodku, jednak jej zabudowa pochodzi w większości z XIX wieku. Do ciekawszych zabytków należą: gotycki kościół parafialny fundacji Biskupa Jana Grota z 1331 r., klasztor i kościół franciszkański fundacji Władysława Łokietka, z profilowanym portalem gotyckim, ratusz oraz drewniany wiatrak.

                Obszar gmin radziejowskich ma typowo rolniczy charakter, charakteryzujący się wyjątkowo urodzajnymi glebami. Są to czarnoziemy, stąd obszar, który zajmują, często nazywany jest ,,Czarnymi Kujawami”.

                Południowy obszar powiatu słynie ze specyficznego ukształtowania terenu. Zagłębienia z jeziorami są otoczone malowniczymi lasami i polami, tworząc doskonałe tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym jeziora: Głuszczyńskie, Gopło,  gdzie ustanowiono obszar chroniony - Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz obszar chronionego krajobrazu, czy też jeziora  Czarny Bród, Chalno i Kamieniec.

                Typowo rolniczy charakter powiatu – brak dużych zakładów przemysłowych, czyste jeziora i okalające je lasy oraz cisza i spokój, to doskonałe warunki do regeneracji sił i wypoczynku. Urozmaiconą ofertę proponują gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wczasowe. Takie atrakcje, jak: jazda konna, wędkowanie, możliwość uczestniczenia w polowaniach i pracach gospodarskich i polowych, to wyjątkowe możliwości  rekreacji.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.