włocławski

POWIAT WŁOCŁAWSKI

 

                Powiat włocławski  to historyczny region nazywany Kujawami i Ziemią Dobrzyńską. Leży na Pojezierzu Kujawskim w makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego, w obrębie Nizin Środkowopolskich i Kotliny Płockiej. Siedzibą powiatu jest Włocławek.

                Powiat słynie z zasobów bardzo cennych wód mineralnych siarczanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowych. Właściwości lecznicze tych wód wykorzystywane są w Uzdrowisku Wieniec Zdrój. W Wieńcu wydobywany jest również torf, służący do celów leczniczych. Uzdrowisko świadczy także szeroką gamę usług rekreacyjnych. Uznaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne. 

                Na obszarze powiatu jest kilka obszarów objętych ochroną prawną przyrody. Największym z nich jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy położony w obrębie Kotliny Płockiej. Ochronie podlega również jezioro Modzerowskie w gminie Izbica Kujawska. W miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, zbudowano skansen. Zgromadzono tam zagrody wiejskie z XVIII w. z Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej. Można tu zwiedzić  również kuźnię, wiatrak oraz młyn wodny.

 

                O bogatej historii ziem powiatu świadczą m. in. dobrze zachowane na terenie rezerwatu archeologicznego w Wietrzychowicach, w gminie Izbica Kujawska i Sarnowie – gmina Lubraniec – zespoły grobowców-kurhanów typu kujawskiego, zwanych polskimi piramidami. Pochodzą one z ok. 3500 lat p.n.e. Wtopione w pejzaż miast i wsi, zabytkowe zespoły urbanistyczne, pałace, dwory, kościoły i przydrożne kapliczki, stanowią niewątpliwą atrakcję turystyczną.

 

                Atrakcją turystyczną, szczególnie dla wodniaków jest Zalew Włocławski, na którego brzegach ciągle rozwija się baza noclegowa, gastronomiczna oraz usługowa.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.