rypiński

POWIAT RYPIŃSKI

 

                Powiat rypiński należy do najstarszych jednostek terytorialnych państwa polskiego. Już w XI w. Rypin stał się ośrodkiem odrębnej jednostki terytorialnej - kasztelanii, a od XIV wieku był stolicą powiatu. W tysiącletniej historii, miasto czterokrotnie pozbawione było swej stołecznej pozycji dla północnej części Ziemi Dobrzyńskiej – z powodu rozbicia dzielnicowego, zaborów, I wojny światowej i reformy administracyjnej 1975r. Powiat rypiński to część Ziemi Dobrzyńskiej, która obejmowała obszar między Wisłą, Skrwą i Drwęcą. Zajmuje obszar części Pojezierza Dobrzyńskiego, dwie gminy położone są na Równinie Urszulewskiej.

                Na krajobraz powiatu wpływ miał wędrujący lodowiec, którego efektem są liczne zagłębienia i pagórki, z malowniczymi jeziorami. Do największych zbiorników wodnych zaliczamy tutaj jeziora: Żalskie, Długie i Ostrowickie. Otaczające je lasy są terenem  wędrówek pieszych i rowerowych, celem wypraw na grzyby, obszarem polowań.

                Głównym źródłem dochodu mieszkańców powiatu jest rolnictwo. Wiele gospodarstw rolnych oferuje usługi agroturystyczne .

                Powiat rypiński słynie również z zabytków. Warto zwiedzić: grodzisko średniowieczne nad jeziorem Żalskim zwane "Kopiec", grodzisko z IX-X w. nad jeziorem Skrwileńskim, ruiny zamku z XV w. oraz zespół pałacowo-parkowy w Radzikach Dużych, zespół pałacowo-parkowy rodziny Borzewskich w Ugoszczu ( założycieli cukrowni w Ostrowitem). W pałacu tym bywał Fryderyk Chopin.  Warty odwiedzenia jest pałac w Wąpielsku, w którym gościł Prezydent RP Ignacy Mościcki. Zespoły parkowo-dworskie z XIX w. znajdują się również we wsiach Półwiesk Mały, Tomkowo, Długie i Łapinóżek. Zabytki sakralne możemy napotkać we wsiach  Studzienne, Skrwilno – warty odwiedzenia jest cmentarz, Żałe, Trąbin, Rogowo.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.