toruński

POWIAT TORUŃSKI

     

     Powiat toruński obejmuje część trzech historycznych regionów: Kujaw, Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Chełmińskiej. Stolicą powiatu jest Toruń - miasto będące drugim, znaczącym ośrodkiem administracyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

     Powiat toruński to obszar o wyjątkowo ciekawych zabytkach, związanych z długa historią tych ziem. Miejscami ciekawymi dla zwiedzających będą ruiny gotyckich zamków (w miejscowościach Zamek Bierzgłowski, Złotoria i Mała Nieszawka), liczne obiekty architektury sakralnej (kapliczki, kościoły, sanktuaria) oraz zespoły pałacowo-parkowe. Pałace w Turznie, Nawrze, Pluskowęsach, Gronowie, Obrowie czy zespół dworski w Przysieku są najpiękniejsze i najbardziej wartościowe. Otaczają je zabytkowe parki. Do ważnych zabytków należy też kościół pw. św. Bartłomieja w Czernikowie, pochodzący z 1370 roku, czy  drewniany kościół we wsi Młyniec z XVIII w.

Ważnym ośrodkiem turystycznym powiatu jest Chełmża – miasto o średniowiecznym układzie urbanistycznym. Znajduje się tu katedra pw. Św. Trójcy oraz kościół św. Mikołaja z XIII wieku. Historyczną sensacją ostatnich lat było odkrycie przejścia podziemnego w pobliżu katedry Św. Trójcy.

W Piwnicach pod Toruniem znajduje się Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada ono największy w Polsce radioteleskop. Wypoczywając na terenie powiatu, podążyć można śladami wielkiego astronoma – Mikołaja Kopernika.

                Tłem dla cennych obiektów zabytkowych jest zróżnicowana rzeźba terenu oraz osobliwości przyrody. Ważnym elementem krajobrazu powiatu są jeziora, z których na uwagę zasługują: Jezioro Chełmżyńskie, Dzikowo, Grodno, Kamionki, Kijaszkowo, Osiek, Steklin czy Zacisze. Stanowią one atrakcyjne miejsca dla wędkarzy oraz turystów szukających wypoczynku nad wodą.  Tym ostatnim trzeba polecić przede wszystkim malownicze doliny Wisły i Drwęcy.

Miłośnicy krajobrazu znajdą na terenie powiatu toruńskiego piękne lasy, malownicze rezerwaty przyrody (,, Las Piwnicki”) oraz tereny chronionego krajobrazu.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.