nakielski

POWIAT NAKIELSKI

    

     Powiat nakielski położony jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a część północna na terenie Wysoczyzny Krajeńskiej, którą przecina szeroka pradolina Noteci. Swymi granicami obejmuje regiony historyczne Krajny i Pałuk. Geograficznie Krajna, to przede wszystkim ukształtowane przez ostatnie zlodowacenie Pojezierze Krajeńskie - z rynnowymi jeziorami, poprzecinane ciągami moren czołowych, tworzących wysokie wzniesienia. Teren Pałuk ukształtował także lodowiec, którego pozostałością jest  około 100 jezior.

      Powiat nakielski posiada dogodne połączenie wodne z całą Europą.  Drogi wodne łączące Odrę i Wisłę stanowią naturalne szlaki turystyczne.  To właśnie rzeka Noteć jest największą atrakcją dla wodniaków. Wzdłuż jej nurtu ciągnie się pas ,,Łąk Nadnoteckich”. Z kolei ,,Łąki Ślesińskie” tworzą rezerwat przyrody, a występujące na tym terenie pomniki przyrody zostały objęte ochroną. Czyste jeziora, które zachęcają do kąpieli,  plażowania i łowienia ryb, bogactwo lasów, zapraszające na grzybobranie czy łowy, to wszystko sprawia, że tereny te często odwiedzają  turyści.  Przez teren powiatu  przebiega międzynarodowa ścieżka rowerowa z Francji do Rosji – Euroroute R1.

 

     Nie brakuje oferty dla miłośników historii. Zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytki sakralne zachęcają do zwiedzania. W Nakle – stolicy powiatu – znajduje się spichlerz, w którym mieści się Muzeum Ziemi Krajeńskiej. W gminie Kcynia, poza kościołem pokarmelickim i kościołem św. Michała, warto obejrzeć pałace i dworki. Wąsosz- gmina Szubin –posiada ciekawą i atrakcyjną propozycję dla turystów i wczasowiczów. Znajdujący się tam Ośrodek Sportu i Rekreacji, który oferuje domki turystyczne, pole namiotowe i campingowe oraz zaplecze gastronomiczno-rekreacyjne.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.