lipnowski

POWIAT LIPNOWSKI

     

     Powiat lipnowski rozciąga się w dużej części na Pojezierzu Dobrzyńskim. Liczne pofałdowania terenu - wzniesienia, pagórki, wały, płaskie i faliste wysoczyzny morenowe, przesądzają o atrakcyjności pobytu na tym obszarze. Główną rzeką przepływającą przez powiat jest Mień-prawobrzeżny dopływ Wisły.

 

     Gmina Lipno uchodzi za jeden z piękniejszych rejonów powiatu. Pięknie usytuowana Dolina Samicy, z przepływającym przez nią strumykiem,  to istna harmonia przyrody. Na malowniczy krajobraz składają się lasy, łąki i pola oraz miejscowości z kapliczkami, dworkami i leśniczówkami. Spośród wielu terenów objętych tu ochroną, na uwagę zasługuje rezerwat przyrody ,,Dolinka”. Liczne jeziora położone w malowniczym krajobrazie kompleksów leśnych wykorzystywane są dla potrzeb turystyki i rekreacji. 

     W Lipnie cyklicznie organizowane są koncerty muzyki klasycznej. Są one perełką kulturalną tego regionu. Powiat słynie również jako miejsce urodzenia wielu osobistości, a wśród nich poczesne miejsca zajmują: Lech Wałęsa, Leszek Balcerowicz czy gwiazda kina niemego Pola Negri (Apolonia Chałupiec).

 

     Pomimo wielowiekowej historii, na terenie powiatu znajduje się niewiele zabytków. W Bobrownikach do dzisiejszego dnia przetrwały ruiny zamku krzyżackiego z XIV w. w gminie Chrostkowo możemy odwiedzić  zespoły parkowo-dworskie, młyn wodny w Nietrzebie, spichlerz podworski w Nowej Wsi, czy we wsiach spotkać drewniane budownictwo ludowe. W stolicy powiatu – Lipnie warto zwiedzić kościół ewangelicki zbudowany w drugiej połowie XIV w. otoczony murem wzniesionym z kamienia polnego oraz ratusz o charakterze późnoklasycystycznym.

 

.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.