chełmiński

POWIAT CHEŁMIŃSKI

 

                Powiat chełmiński to miejsce gościnne, malowniczo położone między trzema rzekami: Wisłą, Drwęcą i Osą, łączące historię ze współczesnością. Wśród wielu atrakcji Ziemi Chełmińskiej, największą dumą jest Chełmno nazywane ,,polskim Carcassone”. Miasto do dziś zachowało średniowieczny układ grodu, usytuowanego na krawędzi morenowej wysoczyzny chełmińskiej.  Wśród najważniejszych zabytków Chełmna należy wyróżnić: zachowane prawie w całości mury miejskie z XIII/XIV wieku, gotyckie kościoły oraz kamienice. Ratusz renesansowy - najcenniejszy zabytek Chełmna, znajduje się na jednym z największych rynków średniowiecznych w Polsce. Na uwagę zasługuje również monumentalna fara, w której przechowywane są relikwie św. Walentego-patrona zakochanych. To jest powodem, że Chełmno nazywane jest Miastem Zakochanych, a 14 lutego odbywają się tutaj okolicznościowe imprezy związane ze świętem Patrona.

 

                Cennymi obiektami kultury w powiecie są: ruiny zamku krzyżackiego z przełomu XIII i XIV wieku w Papowie Biskupim, kościół barokowy w Starogrodzie, kościoły parafialne z XIII w. w Kijewie Królewskim i Lisewie oraz zespół dworsko-parkowy i kościół gotycki w Wabczu.

                Turyści mogą wędrować po wyznaczonych szlakach turystycznych: ,,Zamków i miast martyrologii”, z Chełmna do Kornatowa, „Rezerwatów Chełmińskich” z Chełmna do Fordonu, „Mestwina" z Chełmna do Świecia, czy ,,Starego Chełmna” i ,,Panoramy Chełmna” prowadzących przez okolice miasta. Liczne stanowiska archeologiczne występujące na tym terenie, świadczą o śladach osadnictwa z początków naszej historii nowożytnej.

                 Na terenie powiatu chełmińskiego występują rzadkie gatunki fauny i flory, objęte ochroną przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, w pięciu rezerwatach przyrody. Ochronie podlegają m.in. kompleksy leśne wiązowo – jesionowe, wielowiekowe skupiska drzew – grabów, dębów, lip, klonów i buków, ukształtowany łęg wiązowo - jesionowo – dębowy, roślinność stepowa z ostnicą włosowatą (ostnica Jana), czy unikalne gatunki, np. trufla letnia.

                Uzupełnieniem krajobrazowych walorów powiatu chełmińskiego są jeziora, starorzecza oraz znaczne powierzchnie mokradeł, pełniących ważne funkcje ekologiczne i retencyjne. Do najlepiej zagospodarowanych turystycznie należy jezioro Starogrodzkie, stanowiące doskonałe miejsce letniego wypoczynku mieszkańców Chełmna i okolic.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.