wąbrzeski

POWIAT WĄBRZESKI

 

                Powiat wąbrzeski położony jest na obszarze Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, w dorzeczu Wisły i jej prawego dopływu – Drwęcy, w centrum historycznej Ziemi Chełmińskiej. Jego siedzibą i jednocześnie stolicą jest Wąbrzeźno. Miasto leży pomiędzy trzema jeziorami: Zamkowym, Sicieńskim i Frydek. Tutaj można zwiedzić ruiny zamku- siedziby biskupów chełmińskich, kościół parafialny pw. św. ap. Szymona i Judy Tadeusza wybudowany latach 1323-1349, wewnątrz którego znajduje się obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVII wieku.

 

                Powiat wąbrzeski ma typowo rolniczy charakter. Jednak czyste powietrze, duża lesistość oraz liczne ogólnodostępne jeziora sprawiają, że jest to coraz chętniej odwiedzany region. Najlepiej zagospodarowane turystycznie są dwa jeziora: Wieczno (prawdopodobnie najstarsze w województwie) i Szczurkowskie. Dużymi walorami przyrodniczymi odznacza się rezerwat ,,Wronie” oraz obszar chronionego krajobrazu - ,,Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie”.

 

                Osoby lubiące aktywny wypoczynek znajdą tu sieć szlaków turystycznych np. ,,Szlak Grunwaldzki” i ,,Szlak Towarzystwa Jaszczurczego”.  Obiekty wpisane do rejestru zabytków są atrakcją dla zwiedzających. Najliczniejszą grupę stanowią obiekty gotyckie: głównie wiejskie kościoły kamienne i kamienno-ceglane, z których najstarsze pochodzą z przełomu XIII/XIV wieku  - w Dębowej Łące, Łobdowie, Kurkocinie, Łopatkach, Nowej Wsi Królewskiej, Płużnicy, Wielkich Radowiskach, Ryńsku, Wroniu czy Zieleniu. Na uwagę zasługuje też późno klasycystyczny zespół dworski w Dębowej Łące,  pałac i park w Niedźwiedziu, dwór i park w Orłowie. Na terenie powiatu znaleźć można też średniowieczne grodziska w Osieczku, Radzyniu i Wąbrzeźnie. Nieliczne zabytki drewniane znajdują się  w Jarantowicach- kaplica poewangelicka i rozrzucone w wielu wsiach - drewniane chałupy. Na obszarze powiatu funkcjonują bardzo zadbane gospodarstwa agroturystyczne, a dobrze wyposażona baza noclegowa i rozległa plaża w Przydworzu jest często miejscem letniego wypoczynku.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.