świecki

POWIAT ŚWIECKI

 

                Powiat świecki, największy powiat w regionie, położony jest w obrębie Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Południowo-Pomorskiego. Leży po obu stronach dolnej Wdy. Teren powiatu świeckiego to historyczny region Pomorza Gdańskiego, zamieszkiwany przez Kociewiaków i Borowiaków. Zatarta już granica pomiędzy Kociewiem, a Ziemią Borowiacką przebiegała w okolicy Lniana. Dziś mieszkańcy powiatu organizują wiele imprez kulturalnych i folklorystycznych związanych z przeszłością. W  tradycyjny sposób świętują ,,Dzień Kociewski”, bawią się na ,,Jarmarku Kociewskim” i ,,Festiwalu Smaku” oraz rozgrywają ,,Turnieje Wiedzy o Nowem i Kociewiu”. Świadomość  przeszłości jest na tym terenie bardzo mocna zaznaczona. Świadczą o tym powołane towarzystwa i organizacje, do których zaliczyć można m. in. Towarzystwo Ziemi Kociewskiej, Kociewskie Towarzystwo Oświatowe i Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły.

                Siedzibą i jednocześnie stolicą powiatu jest Świecie położone tuż przy ujściu Wdy do Wisły. Turyści odnajdą tu ciekawe obiekty średniowieczne, zabytki sztuki sakralnej i ciekawą architekturę ludową - budownictwo mennonickie oraz drewniane chaty kociewiackie, charakterystyczne dla Doliny Dolnej Wisły. W Nowem obok zabytków sakralnych, zobaczyć można średniowieczny układ miasta, mury miejskie oraz główne skrzydło zamku krzyżackiego. W gminie Pruszcz znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko ,,Talerzyk” ze źródłem św. Rocha.

                Bardzo duża ilość lasów (1/3 powierzchni powiatu) z przewagą borów, kilkadziesiąt jezior z czystą wodą, liczne gatunki rzadkich roślin i zwierząt oraz wiele pomników przyrody, stanowią o niepowtarzalności tego regionu i jego wyjątkowości.  Te walory przyrodnicze przesądziły o utworzeniu dwóch parków krajobrazowych – Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz  Wdeckiego Parku Krajobrazowego, a także w 13 rezerwatów przyrody. Bogactwo przyrody zachęca do aktywnego spędzania czasu – grzybobrania, łowiectwa, sportów wodnych czy wędkarstwa. Amatorzy pieszych i rowerowych wędrówek skorzystać mogą z przebiegających tędy szlaków turystycznych. Należy odwiedzić Tleń, Błądzim, Ostrowite, Mszano i Gruczno, obejrzeć elektrownie w miejscowości Żur, spłynąć Wdą – górską rzeką na nizinie, popróbować gruczańskich smażonych powideł, zobaczyć jedno z 500 torfowisk i zbiorowisk roślin kserotermicznych, które w tej części Europy występują bardzo rzadko.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.