golubsko-dobrzyński

POWIAT GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

 

                Na granicy Ziemi Chełmińskiej i Dobrzyńskiej leży Golub-Dobrzyń, miasto, którego historię ukształtowało graniczne położenie dwóch osad – Golubia i Dobrzynia. Miasto ma układ grodu średniowiecznego otoczonego pierścieniem dobrze zachowanych murów miejskich z XIV w., w których skład wchodziło 17 baszt. Na uwagę zasługuje gotycki kościół z XIV w. z prezbiterium w kształcie pięcioboku ozdobione przyporami i sklepieniem sieciowym. Wystrój wnętrza pochodzi z epoki baroku. Na rynku golubskim zachowała się do dzisiaj kamienica z 1617 roku z manierystycznym szczytem oraz drewniany dom podcieniowy z II poł. XVIII w.

 

                Stolica powiatu golubsko-dobrzyńskiego słynie z organizowanych turniejów rycerskich, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród turystów. Odbywają się tutaj bale sylwestrowe, konkursu krasomówcze, wystawy, m.in. produktów regionalnych, przeglądy zespołów folklorystycznych czy tez muzyki dawnej. Zamek w Golubiu-Dobrzyniu  wzniesiony przez Krzyżaków w latach 1296-1310, jest zaliczany do najbardziej znanych zamków w Polsce. Dziś trudno w nim rozpoznać warowną budowlę krzyżacką. Jego surowe mury zostały ozdobione renesansowymi attykami i czterema okrągłymi wieżyczkami oraz małym pałacykiem dobudowanym od zachodu. Przebudowy tej dokonano na życzenie Anny Wazówny, siostry Zygmunta III, mieszkanki zamku, którą według opowieści, do dziś można tu spotkać jako Białą Damę.

                W Kowalewie Pomorskim, drugim mieście powiatu, na uwagę turystów zasługują zachowane fragmenty murów miejskich i wieża narożna z przełomu XIII i XIV w. U podnóża wzgórza zamkowego stoi do dziś gotycki filar gdaniska, pozostałość dawnych fortyfikacji warowni krzyżackiej. Interesującym zabytkiem architektury sakralnej jest XIV wieczny kościół pod wezwaniem św. Mikołaja, charakteryzujący się salowym układem wnętrza z płaskim stropem. Wystrój jest barokowy i pochodzi w większości z rozebranego kościoła dominikanów z Torunia.

                W Szafarni, miejscowości położonej nieopodal Golubia-Dobrzynia, w XIX wiecznym pałacu Dziewanowskich, mieści się Ośrodek Chopinowski, gdzie na długie wakacje przyjeżdżał największy polski kompozytor. Warto odwiedzić muzeum z pamiątkami związanymi z życiem Fryderyka Chopina, w salach dworu posłuchać koncertu  czy pospacerować po malowniczych alejkach parku.

Tuż obok Szafarni znajduje się wieś Płonne, w której Maria Dąbrowska pisała "Noce i Dnie" i którą wielokrotnie wspominała w swoich „Dziennikach”.

                W samym sercu Ziemi Dobrzyńskiej znajduje się kompleks architektoniczno-sakralny:  kościół i klasztor Karmelitów Trzewiczkowych w Oborach, gdzie od wieków słynna ,,Pieta Oborska” przyciąga pielgrzymów z całego kraju. Cały teren powiatu golubsko-dobrzyńskiego usiany jest zabytkowymi kościołami usytuowanymi w większych wsiach - gotyckimi w Radominie, Ostrowitem, Wrockach, Ciechocinie, Chełmoniu czy  barokowymi w Działyniu i Dulsku. Na uwagę zasługują również liczne pałacyki i dworki, a szczególnie zespoły parkowo-pałacowe w Sokołowie i Piątkowie.

                Obszar powiatu golubsko-dobrzyńskiego jest atrakcyjny również przyrodniczo. Znajduje się tu wiele malowniczo położonych i czystych jezior. Najlepiej zagospodarowane są jeziora Okonin i Grodno. Przepiękne krajobrazy można podziwiać nad brzegami jezior Wojnowskiego, Wielickiego, czy Słupna. Te akweny są również rajem dla miłośników wędkarstwa. Grzybiarze i amatorzy łowiectwa znajdą dobre warunki do oddawania się  swoim pasjom w lasach rozciągających się na terenie powiatu.

                Niezwykle interesujący pod względem przyrodniczym jest obszar doliny Drwęcy, stanowiący wraz z dopływami Ruźca i Rypienicy, ichtiologiczny rezerwat przyrody, dla ochrony ryb łososiowatych. Na zboczach doliny znajduje się rezerwat przyrody Bobrowisko. Spotyka się tu wiele rzadkich, chronionych gatunków roślin i zwierząt. Od wielu lat rzeka Drwęca jest znanym szlakiem turystyki kajakowej. Ciekawymi obiektami przyrodniczymi położonymi na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego są również aleje bukowe w Radominie z 585 zabytkowymi drzewami oraz unikalne w skali europejskiej formy rzeźby terenu - pola drumlinowe położone w okolicach Zbójna.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.