sępoleński

POWIAT SĘPOLEŃSKI

                Powiat sępoleński zajmuje obszar Wysoczyzny Krajeńskiej, zwanej również Pojezierzem Krajeńskim. Obszar Pojezierza ograniczają naturalne granice - głębokie doliny Brdy na wschodzie, Gwdy na zachodzie i Noteci na południu oraz kompleks leśny Borów Tucholskich na północy. Dawni mieszkańcy tych ziem, Polanie, określali tę ziemię mianem Krajny.

                Stolicą powiatu jest Sępólno Krajeńskie, miasto położone nad jeziorem Sępoleńskim, w dolinie rzeki Sępolny. Okolica pełna lasów przyciąga grzybiarzy i turystów preferujących piesze czy rowerowe wycieczki. Doskonałym wyborem dla aktywnych będzie wypoczynek w Kamieniu Krajeńskim. Czystymi wodami oraz piaszczystymi plażami charakteryzują się jeziora: Mochel i Zamarte czy Więcborskie, w pobliżu których wypożyczyć można sprzęt wodny (kajaki, łódki, rowery). Wzgórza Wysoczyzny Krajeńskiej są doskonałymi punktami widokowymi, z których podziwiać można malownicze jeziora, położone w dolinach miasta i wsie oraz zalesioną okolicę. Najwyższym wzniesieniem jest Czarna Góra o wysokości 189 m oraz wzgórze św. Katarzyny w Więcborku wyłaniające się wprost z jeziora.

                Bardzo wysoka jakość środowiska przyrodniczego przyczyniła się do utworzenia na tych terenach Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Występują tu masowo formy glacjalne, m.in. ozy, drumliny, kemy oraz wzgórza morenowe, a liczne jeziora i bagna dają początek 12 wypływającym z tego obszaru rzekom. Na terenie Parku zarejestrowano 96 pomników przyrody, głownie drzew oraz głazów narzutowych, a spośród gatunków fauny: bociana czarnego, żurawie, czaple, łabędzie, rybołowy, bieliki, puchacze, bąki, bardzo rzadkie cietrzewie  i łosie.

                Wśród malowniczych wzgórz i lasów Pojezierza Krajeńskiego przebiegają dobrze oznakowane szlaki piesze turystyki kwalifikowanej PTTK, pozwalające poznać najpiękniejsze zakątki powiatu -   Szlak Więcborski, Męczeństwa Kajan, Jezior Więcborskich. Turyści mogą skorzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych, hotelach i pensjonatach, spróbować kuchni regionalnej w gospodach. Można odwiedzić skansen pszczelarski "Pasieka Krajeńska".

                Odwiedzając teren powiatu należy zwiedzić zabytkowe kościoły, w tym sanktuarium  z cudownym obrazem Matki Boskiej Królowej Więcborskiej, kaplice i ciekawe obiekty w Więcborku, dwór z początku XX w.Karolewie, pałac myśliwski Prezydenta Ignacego Mościckiego w Runowo-Młynie, park, zabudowę leśniczówki oraz organistówkę w Runowie, pałace w Sypniewie, w Suchorączku, kościoły w Wąwelnie, Wielowiczu, zespoły dworsko-parkowe w Wąwelnie, Przepałkowie, Rogalinie, wiatrak typu holenderskiego w Sośnie, sieć zabytkowych stacji kolejowych.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.